استوری متحرک اینستاگرام

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 10 MB, Max. files: 1.
   حد اکثر حد مجاز فایل ۱۰ مگابایت میباشد و فرمت فایل png , jpg
  • فایل ها را به اینجا بکشید
   Accepted file types: mp3, wav, Max. file size: 10 MB, Max. files: 1.
    حد اکثر حد مجاز فایل ۱۰ مگابایت میباشد و فرمت فایل mp3 , wav