سفارش طراحی تبلیغات

سفارش طراحی تبلیغات

شما میتوانید از این طریق نوع تبلیغات خود را انتخاب کنید

شروع کنید

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

انتخاب نوع موشن گرافی

موشن گرافی ساده(یک دقیقه )

موشن گرافی حرفه ای(هر دقیقه)

لوگو موشن(متحرک سازی لوگو)

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

یکی را انتخاب کنید

موشن گرافی

بنر متحرک سایت

طراحی لوگو

حذف بکگراند تصاویر

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارسال فایل

تصویر مورد نظرتان را از اینجا آپلود کنید

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بنر متحرک

افقی

عمودی

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

حذف بکگراند

حذف بکگراند اشخاص

حذف بکگرداند اشیاء

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی لوگو

لوگو تایپ فارسی

لوگو تایپ انگلیسی

لوگو تایپ همراه تصویر

لوگو تصویر

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ثبت مشخصاد فردی


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

اطلاعات موشن گرافی

توجه : مطابق با توضیحات شما المان ها در موشن گرافی استفاده میشود

لوگوی ارسالی باید با فرمت png و بدون بکگراند باشدنکته : بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه پروژه به ایمیل شما ارسال خواهد شد(زمان تحویل پروژه هفت روز میباشد )


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بنر افقی

توجه : مطابق با توضیحات شما المان ها در بنر استفاده میشود

اندازه به پیکس

اندازه به پیکس

لوگوی ارسالی باید با فرمت png و بدون بکگراند باشد

رنگ خود را انتخاب کنید

نکته : بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه پروژه (GIF)به ایمیل شما ارسال خواهد شد(زمان تحویل پروژه دو روز میباشد )


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بنر عمودی

توجه : مطابق با توضیحات شما المان ها در بنر استفاده میشود

اندازه به پیکس

اندازه به پیکس

لوگوی ارسالی باید با فرمت png و بدون بکگراند باشد

رنگ خود را انتخاب کنید

نکته : بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه پروژه (GIF)به ایمیل شما ارسال خواهد شد(زمان تحویل پروژه دو روز میباشد )


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

ارسال اطلاعات برای طراحی لوگو

توجه : مطابق با توضیحات شما المان ها درلوگو استفاده میشود

از چه نمادی میخواهید استفاده کنید

رنگ سازمانی

نکته : بعد از ثبت اطلاعات و پرداخت هزینه پروژه به ایمیل شما ارسال خواهد شد(زمان تحویل پروژه هفت روز میباشد )


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

قیمت پایه نهایی:

لطفا قسمت spam ایمیل خود را برسی کنید


Summary

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف :
مجموع :

سفارش

[]