همه ی شما دعوتید به :

جشن تابستانه دنیای فریم ها

فرصتی برای گرافیست ها در فصل تابستان

از هم اکنون تا وسط تیر ماه